Επιταχύνουν τον ψηφιακό τους βηματισμό οι Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Επιταχύνουν τον ψηφιακό τους βηματισμό οι Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Στην καρδιά της στρατηγικής τους τοποθετούν όλο και πιο συστηματικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να εναρμονιστούν με τις τεκτονικές τεχνολογικές και επιχειρηματικές αλλαγές που συντελούνται διεθνώς και να βελτιώσουν τη θέση τους στον παγκόσμιο χάρτη.

Δεν είναι τυχαίο ότι τουλάχιστον 4 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) απαντούν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι πολύ σημαντικός και αποτελεί συνεχή στρατηγική ανάπτυξης, με τις ίδιες να επιδεικνύουν ισχυρά ψηφιακά αντανακλαστικά και να επιταχύνουν τον επενδυτικό βηματισμό τους, προκειμένου να τον επιτύχουν.

Οι ΜμΕ, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, αντιπροσωπεύοντας το 83% της απασχόλησης στη χώρα και το 56,7% της συνολικής προστιθέμενης αξίας, όχι μόνο έχουν αντιληφθεί πλήρως τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά επιχειρούν να αποκτήσουν ψηφιακό προβάδισμα, κατανοώντας ότι η ψηφιοποίηση δεν αποτελεί πλέον επιλογή, αλλά μονόδρομο ανάπτυξης.

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα συνεχίζει να υστερεί στην ψηφιοποίηση των ΜμΕ, οι ίδιες αντιλαμβάνονται πλήρως ότι μπορεί να τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, λειτουργώντας ως διαβατήριο για την τόνωση της ανταγωνιστικότητάς τους, τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους.

Για παράδειγμα, ένα ποσοστό της τάξης του 60% των ΜμΕ στην Ελλάδα έχει ενσωματώσει στη λειτουργία του συστήματα ψηφιακού μάρκετινγκ, σχεδόν 1 στις 3 κάνει χρήση συστημάτων που ελέγχονται online, ενώ 1 στις 5 διαθέτει πλέον συστήματα ηλεκτρονικών πωλήσεων.

Την ίδια στιγμή, ένα μικρό, αλλά διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό των ελληνικών ΜμΕ, το 16,5% συμμετέχει σε κάποια διαδικτυακή πλατφόρμα, ενώ το 14% επεξεργάζεται και αναλύει δεδομένα παραγωγικής/εμπορικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Ο ρόλος της πανδημίας

Μπορεί η πανδημία να λειτούργησε ως καταλύτης, βάζοντας και τις ελληνικές ΜμΕ σε ψηφιακό fast forward, ωστόσο, η δυναμική του ψηφιακού μετασχηματισμού παραμένει ισχυρή.

Μάλιστα, η προσπάθεια των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της χώρας να ενταχθούν στο ψηφιακό περιβάλλον και να κάνουν πρόοδο σε θέματα ψηφιοποίησης δείχνει να εντείνεται το τελευταίο διάστημα, με τις ελληνικές ΜμΕ να αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο ψηφιακό εργαλείο που ενεργοποιείται.

Υψηλές τεχνολογίες

Είναι ενδεικτικό ότι καθημερινά, χιλιάδες δυναμικές ελληνικές ΜμΕ ενεργοποιούν άκρως πρωτοπόρες και πολλά υποσχόμενες τεχνολογίες, όπως το cloud, το Internet of Things και τα big data analytics, στην προσπάθειά τους να βγάλουν στην αγορά καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Αν και τα ποσοστά των ΜμΕ στην Ελλάδα που χρησιμοποιούν υψηλές τεχνολογίες είναι χαμηλότερα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, στη χρήση άλλων ψηφιακών εργαλείων βρίσκονται κοντά στην ταχύτητα της Ευρώπης. Η χρήση των κοινωνικών δικτύων στην προώθηση των προϊόντων, την επικοινωνία με τους πελάτες, την ανάπτυξη συνεργασιών, ακόμα και τη διενέργεια προσλήψεων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, με τα αντίστοιχα ποσοστά να υπερβαίνουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, τους αντίστοιχους μέσους όρους της ΕΕ-27.

Εμπόδια

Πάντως, όπως διαπιστώνει έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, οι ελληνικές ΜμΕ συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στον δρόμο προς τον πολυπόθητο ψηφιακό μετασχηματισμό. Ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων δηλώνει ελλιπή γνώση και κατανόηση για τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη (31,7%), οι τεχνολογίες blockshain (31,6%) και η τρισδιάστατη εκτύπωση (30,1%).

Ως βασικοί παράγοντες, οι οποίοι θα μπορούσαν να διευκολύνουν την υιοθέτηση πρωτοπόρων ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις στο μέλλον, αναδεικνύονται το προσωπικό με ψηφιακές δεξιότητες (57,7%), η δημόσια χρηματοδότηση (56,5%), η ενημέρωση για τις νέες τεχνολογίες (54,5%) και η διαθεσιμότητα των δημόσιων τεχνολογικών υποδομών (47,4%).

Όσον αφορά στο θέμα της ενημέρωσης πάντως, οι ελληνικές ΜμΕ έχουν τη δυνατότητα να μάθουν περισσότερα για τις ψηφιακές τεχνολογίες με μία επίσκεψη στο Κέντρο Γνώσης του V-Hub που έχει δημιουργήσει η Vodafone.

Με τη συνδρομή των παραπάνω παραγόντων, οι ελληνικές ΜμΕ μπορούν να ανεβάσουν ψηφιακή ταχύτητα και να κεφαλαιοποιήσουν ακόμη πιο ενεργά το ψηφιακό μέρισμα που δημιουργεί η χώρα.

Ανακάλυψε τα ψηφιακά εργαλεία που ταιριάζουν στις ανάγκες τις δικής σου επιχείρησης.

Τελευταία Σχετικά Άρθρα